Leabhar nua, Scéalta Sheáin, le Seán Mac Sheáin-Mac Eochaidh

LEABHAR NUA, Scéalta  Sheáin  le Seán Mac Sheáin - Mac Eochaigh         "Tá leabhar nua scríofa agam agus foilsithe ag Coiscéim -16 de ghearrscéalta - agus ba bhreá liom dá gceannófá é agus go mbainfeá taitneamh as. Bheadh sé spéisiúil, im thuairim, cuir if gcás, mar bhronntanas Nollag duit féin agus dod chairde - i gcian is i gcóngar.

In response to demand an English version entitled WHO AM I? is now available.

The book is available through the post €15.  Contact:  jjohnstonkehoe37@gmail.com

Cuir fios ar do dhíoltóir leabhar féin nó ar cheann de na foinsí thíos"  Eolas annseo: MAR_EOLAS_DUIT.pdf